Печат

„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“

Идентиф. номер 2020-08 Дата 09.04.2020
Заглавие „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“ Последна промяна 08.07.2020
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус отворена Номер в РОП


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с извършени промени в обявление за обществена поръчка с предмет:„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Канев“ АД и удължаване на срока за получаване на оферти е изпратено обявление за изменение за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. От датата на публикуване на изменението в „Официален вестник на Европейския съюз“ в електронната преписка на поръчката в профила на купувача ще се публикува актуализирания документ.

22.04.2020 г.

Отваряне на ценови оферти

Изх.№1281/08.07.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0006

публикувана в РОП на 09.04.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.4 от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 13.07.2020 г. (понеделник), от 10:00 часа, в кабинет №8 –(главна медицинска сестра), в гр.Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка открита процедура с предмет:„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение №154/06.04.2020 г.

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Св.А.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №230/28.05.2020 г.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Reshenie 334 ot 16.7.2020.pdf)Reshenie 334 ot 16.7.2020.pdfРешение №334 от 16.07.2020 г.1035 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Doklad_ortopedia.pdf)Doklad_ortopedia.pdfДоклад на комисия886 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Protokol 3_ortopedia.pdf)Protokol 3_ortopedia.pdfПротокол 31538 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Protokol 2_ortopedia.pdf)Protokol 2_ortopedia.pdfПротокол 22013 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (suobshtenie.pdf)suobshtenie.pdfСъобщение отваряне на ценови предложения154 kB08.07.202008.07.2020
Download this file (Protokol 1 ortopedij.pdf)Protokol 1 ortopedij.pdfПротокол 11100 kB24.06.202024.06.2020
Download this file (objvlenie za izmenenie.pdf)objvlenie za izmenenie.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация712 kB23.04.202023.04.2020
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП xml145 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfеЕЕДОП91 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Cenovo predloveni-prilojenie 8.xls)Cenovo predloveni-prilojenie 8.xlsЦеново предложение-образец441 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Tehnicheska_specifikacia_ - 2020.xls)Tehnicheska_specifikacia_ - 2020.xlsТехническа спецификация445 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Документация с образци 2020.doc)Документация с образци 2020.docДокументация за участие с образци 446 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Objvlenie za poruchka.pdf)Objvlenie za poruchka.pdfОбявление 1077 kB09.04.202009.04.2020
Download this file (Reshenie_154.pdf)Reshenie_154.pdfРешение за откриване1385 kB09.04.202009.04.2020

Последно обновяване: Сряда, 08 Юли 2020 14:00