Печат

„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“

Идентиф. номер 2020-08 Дата 09.04.2020
Заглавие „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД“ Последна промяна 25.08.2020
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП  
Статус възложена Номер в РОП  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с извършени промени в обявление за обществена поръчка с предмет:„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Канев“ АД и удължаване на срока за получаване на оферти е изпратено обявление за изменение за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. От датата на публикуване на изменението в „Официален вестник на Европейския съюз“ в електронната преписка на поръчката в профила на купувача ще се публикува актуализирания документ.

22.04.2020 г.

Отваряне на ценови оферти

Изх.№1281/08.07.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0006

публикувана в РОП на 09.04.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.4 от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 13.07.2020 г. (понеделник), от 10:00 часа, в кабинет №8 –(главна медицинска сестра), в гр.Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка открита процедура с предмет:„Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника Ортопедия и травматология на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение №154/06.04.2020 г.

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Св.А.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №230/28.05.2020 г.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (aneks_farkol.pdf)aneks_farkol.pdfАнекс326 kB01.10.202001.10.2020
Download this file (obqvlenie_izmenenie_farkol.pdf)obqvlenie_izmenenie_farkol.pdfОбявление за изменение936 kB01.10.202001.10.2020
Download this file (objvlen.ortopedia.pdf)objvlen.ortopedia.pdfОбявление за възложена поръчка2552 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3416.pdf)3416.pdfДоговор 34161321 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3403.pdf)3403.pdfДоговор 34032733 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3402.pdf)3402.pdfДоговор 3402963 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3401.pdf)3401.pdfДоговор 34013152 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3400.pdf)3400.pdfДоговор 3400898 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (3399.pdf)3399.pdfДоговор 33991924 kB24.08.202024.08.2020
Download this file (Reshenie 334 ot 16.7.2020.pdf)Reshenie 334 ot 16.7.2020.pdfРешение №334 от 16.07.2020 г.1035 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Doklad_ortopedia.pdf)Doklad_ortopedia.pdfДоклад на комисия886 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Protokol 3_ortopedia.pdf)Protokol 3_ortopedia.pdfПротокол 31538 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (Protokol 2_ortopedia.pdf)Protokol 2_ortopedia.pdfПротокол 22013 kB16.07.202016.07.2020
Download this file (suobshtenie.pdf)suobshtenie.pdfСъобщение отваряне на ценови предложения154 kB08.07.202008.07.2020
Download this file (Protokol 1 ortopedij.pdf)Protokol 1 ortopedij.pdfПротокол 11100 kB24.06.202024.06.2020
Download this file (objvlenie za izmenenie.pdf)objvlenie za izmenenie.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация712 kB23.04.202023.04.2020
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП xml145 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfеЕЕДОП91 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Cenovo predloveni-prilojenie 8.xls)Cenovo predloveni-prilojenie 8.xlsЦеново предложение-образец441 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Tehnicheska_specifikacia_ - 2020.xls)Tehnicheska_specifikacia_ - 2020.xlsТехническа спецификация445 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Документация с образци 2020.doc)Документация с образци 2020.docДокументация за участие с образци 446 kB10.04.202010.04.2020
Download this file (Objvlenie za poruchka.pdf)Objvlenie za poruchka.pdfОбявление 1077 kB09.04.202009.04.2020
Download this file (Reshenie_154.pdf)Reshenie_154.pdfРешение за откриване1385 kB09.04.202009.04.2020

Последно обновяване: Петък, 02 Октомври 2020 16:11