Печат

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“

Идентиф. номер 2020-07 Дата 27.03.2020
Заглавие „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ Последна промяна 10.08.2020
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП 00298-2020-0005
Статус отворена Номер в РОП


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с извършени промени в обявление за обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ и удължаване на срока за получаване на оферти е изпратено обявление за изменение за публикуване в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. От датата на публикуване на изменението в „Официален вестник на Европейския съюз“ в електронната преписка на поръчката в профила на купувача ще се публикува актуализирания документ.

22.04.2020 г.Разяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“

публикувам разяснение с Изх.№939/14.05.2020 г.

дата:15.05.2020 г.

Уведомления

Изх.№1501/10.08.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0005

публикувана в РОП на 27.03.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.58, ал.3  от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че във връзка с обществена поръчка  с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение №138/ 24.03.2020 г., по партида  00298-2020-0005, ще се проведе публичния жребий – 18.08.2020 г., 10:00 часа, в сградата на УМБАЛ „Канев” АД, гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, кабинет № 8 (Главна медицинска сестра). Публичният жребий ще бъде проведен между  участници съгласно съобщението по-долу.

И.Г.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №225/26.05.2020 г.


Отваряне на ценови оферти

Изх.№1246/03.07.2020 г.

 

 

ДО

Участниците в обществена поръчка

Открита процедура

00298-2020-0005

публикувана в РОП на 27.03.2020 г.

 

Относно:  изпълнение на разпоредбата на чл.57, ал.4 от ППЗОП

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че на 09.07.2020 г. (четвъртък), от 10:00 часа, в кабинет №8 –(главна медицинска сестра), в гр.Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка открита процедура с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“, открита с Решение №138/ 24.03.2020 г.

На публичното заседание, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

И.Г.(п)

Председател на комисия, назначена със

Заповед №225/26.05.2020 г.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Съобщение жребий.pdf)Съобщение жребий.pdfСъобщение за жребий322 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Protokol 3_lekarstva.pdf)Protokol 3_lekarstva.pdfПротокол 33055 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Protokol 2_lekarstva.pdf)Protokol 2_lekarstva.pdfПротокол 25184 kB10.08.202010.08.2020
Download this file (Suobshtenie.pdf)Suobshtenie.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения142 kB03.07.202003.07.2020
Download this file (Protokol_1 lek.pdf)Protokol_1 lek.pdfПротокол 12281 kB24.06.202024.06.2020
Download this file (otgovor lekarstva.pdf)otgovor lekarstva.pdfРазяснение по документация с Изх.939/14.05.2020 г.448 kB15.05.202015.05.2020
Download this file (objvlenie za izmenenie.pdf)objvlenie za izmenenie.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация737 kB23.04.202023.04.2020
Download this file (Приложение 8 - Ценово предложение_Предлагани ценови параметри.xls)Приложение 8 - Ценово предложение_Предлагани ценови параметри.xlsЦеново предложение227 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Приложение 7 - Предложение за изпълнение на поръчката.xls)Приложение 7 - Предложение за изпълнение на поръчката.xlsПредложение за изпълнение176 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Приложение 4 - Техническа спецификация.xls)Приложение 4 - Техническа спецификация.xlsТехническа спецификация 196 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП xml134 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfeEEDOP88 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Documentacia_lekarstva 2020.doc)Documentacia_lekarstva 2020.docДокументация за участие с образци 396 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Обявление лекарства.pdf)Обявление лекарства.pdfОбявление 1674 kB27.03.202027.03.2020
Download this file (Решение лекарства.pdf)Решение лекарства.pdfРешение за откриване618 kB27.03.202027.03.2020

Последно обновяване: Понеделник, 10 Август 2020 10:14