Печат

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД"

Идентиф. номер 2019-07 Дата 15.03.2019
Заглавие "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД" Последна промяна 01.10.2019
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“, открита с Решение № 136/ 19.03.2019 г., номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 901934, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2019/S 057-131159 и в Регистъра на обществените поръчки под № 901937,изменена с Решение №162/02.04.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID № 905446, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2019/S 068-159539, по партида     00298-2019-0007, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 20.05.2019 г. /понеделник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти:

И.Г.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (obqvlenie_vyzlojena porychka.pdf)obqvlenie_vyzlojena porychka.pdfобявление за възложена поръчка820 kB12.08.201912.08.2019
Download this file (reshenie_379_17_07.PDF)reshenie_379_17_07.PDFрешение 379/17.07.2019г.172 kB17.07.201917.07.2019
Download this file (reshenie_374_15.07.2019.pdf)reshenie_374_15.07.2019.pdfРешение 374252 kB16.07.201916.07.2019
Download this file (resh-360_8_7_2019.pdf)resh-360_8_7_2019.pdfРешение 360231 kB09.07.201909.07.2019
Download this file (Reshenie-klasirane_2.pdf)Reshenie-klasirane_2.pdfРешение 354545 kB05.07.201905.07.2019
Download this file (Reshenie klasirane 334.pdf)Reshenie klasirane 334.pdfРешение 334/ 24.06.2019 г359 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Prilojenie_1_tabl.1_reshenie_334_OP1f.pdf)Prilojenie_1_tabl.1_reshenie_334_OP1f.pdfПриложение към решение 334 по ОП11451 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Prilojenie reshenie 334_OP2.pdf)Prilojenie reshenie 334_OP2.pdfПриложение към решение 334 по ОП21460 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Doklad_chl.106, al.5 zop.pdf)Doklad_chl.106, al.5 zop.pdfДоклад по чл. 106, ал. 5 от ЗОП след писмени указания на основание чл.106, ал.3, т.2 от ЗОП2949 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Prilojenie 1_tabl.2_Protokol 4.pdf)Prilojenie 1_tabl.2_Protokol 4.pdfПриложение 1, Протокол 4, табл. 2 -ОП 2409 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Prilojenie 1_tabl.1_Protokol 4.pdf)Prilojenie 1_tabl.1_Protokol 4.pdfПриложение 1, протокол 4, табл. 1 - ОП 11472 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Protokol 4_.pdf)Protokol 4_.pdfПротокол 4 - след писмени указания от Възложителя 509 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (pismeni ukazanie na vyzlojitelq.pdf)pismeni ukazanie na vyzlojitelq.pdfПисмени указания на Възложителя към комисията109 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Doklad_chl.103, al. 3 zop_.pdf)Doklad_chl.103, al. 3 zop_.pdf 2618 kB25.06.201925.06.2019
Download this file (Protokol_3.pdf)Protokol_3.pdfПротокол 3856 kB21.06.201921.06.2019
Download this file (Prilojenie 1_tabl-1_Protokol-3.pdf)Prilojenie 1_tabl-1_Protokol-3.pdfПротокол 3, приложение 1, таблица 1954 kB21.06.201921.06.2019
Download this file (Prilojenie 1_tabl-2_Protokol-3.pdf)Prilojenie 1_tabl-2_Protokol-3.pdfПротокол 3, приложение 1, таблица 2416 kB21.06.201921.06.2019
Download this file (жребий.pdf)жребий.pdfСъобщение за провеждане на жребий161 kB10.06.201910.06.2019
Download this file (протокол 2.pdf)протокол 2.pdfПротокол 2 - отваряне на ценови предложения1365 kB10.06.201910.06.2019
Download this file (Protokol 1.pdf)Protokol 1.pdfПротокол 1 - отваряне на оферти2825 kB15.05.201915.05.2019
Download this file (syobshtenie_otvarqne na cenovi predlojeniq.pdf)syobshtenie_otvarqne na cenovi predlojeniq.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения58 kB15.05.201915.05.2019
Download this file (Documentacia_lekarstva- sled promqna.doc)Documentacia_lekarstva- sled promqna.docДокументация след изменение276 kB08.04.201908.04.2019
Download this file (reshenie_izmenenie.pdf)reshenie_izmenenie.pdfРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация320 kB05.04.201905.04.2019
Download this file (Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie-.xls)Prilojenie_9_Cenovo_predlojenie-.xlsЦеново предложение - Приложение 9253 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (Prilojenie_8_Predlojenie za izpylnenie na porychkata__.xls)Prilojenie_8_Predlojenie za izpylnenie na porychkata__.xlsПредложение за изпълнение на поръчката169 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (Prilojenie_7_Tehnicheska specifikaciq-.xls)Prilojenie_7_Tehnicheska specifikaciq-.xlsПриложение 7 - Техническа спецификация 170 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (Documentacia_lekarstva- nov.doc)Документация за обществена поръчкаДокументация за обществена поръчка1887 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfеЕЕДОП - pdf file88 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlеЕЕДОП-xml133 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (obqvlenie_za_porychka.pdf)obqvlenie_za_porychka.pdfОбявление за поръчка928 kB21.03.201921.03.2019
Download this file (reshenie_otkrivane.pdf)reshenie_otkrivane.pdfРешение за откриване386 kB21.03.201921.03.2019

Последно обновяване: Вторник, 01 Октомври 2019 08:14