Печат

„ Извършване на перални услуги за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“

Идентиф. номер 2019-04 Дата 22.02.2019
Заглавие „ Извършване на перални услуги за нуждите на УМБАЛ "КАНЕВ" АД“ Последна промяна 28.05.2019
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус възложена Номер в РОП


 Отваряне на ценови предложения

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на перални услуги за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, открита с Решение № 96/25.02.2019 г на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID №       896604, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2019/S 041-093174 и в Регистъра на обществените поръчки под № 896609, по партида     00298-2019-0004, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 11.04.2019 г. /четвъртък/, от 11:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти:

И.И... .…………..

Уведомления

 Отваряне на ценови предложения

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на перални услуги за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, открита с Решение № 96/25.02.2019 г на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД, номер на документа в Регистъра на обществените поръчки - ID №       896604, публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз под номер 2019/S 041-093174 и в Регистъра на обществените поръчки под № 896609, по партида     00298-2019-0004, обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 11.04.2019 г. /четвъртък/, от 11:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Председател на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти:

И.И... .…………..
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (obqvlenie_vyzlojena_porychka_p.pdf)obqvlenie_vyzlojena_porychka_p.pdfОбявление602 kB08.05.201908.05.2019
Download this file (dogovor_2852.pdf)dogovor_2852.pdfДоговор2684 kB08.05.201908.05.2019
Download this file (Reshenie_klasirane_193_12-04-2019.pdf)Reshenie_klasirane_193_12-04-2019.pdfРешение233 kB12.04.201912.04.2019
Download this file (Doklad_zop___.pdf)Doklad_zop___.pdfДоклад400 kB12.04.201912.04.2019
Download this file (Protokol 2_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdf)Protokol 2_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdfПротокол 2 - отваряне на ценови предложения 127 kB11.04.201911.04.2019
Download this file (syobshtenie_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdf)syobshtenie_otvarqne_na_cenovi_predlojeniq.pdfСъобщение за отваряне на ценови предложения49 kB08.04.201908.04.2019
Download this file (Protokol_1_otvaryne_oferti_.pdf)Protokol_1_otvaryne_oferti_.pdfПротокол 1 - отваряне на оферти258 kB08.04.201908.04.2019
Download this file (Documentaciq.pdf)Documentaciq.pdfДокументация618 kB27.02.201927.02.2019
Download this file (Prilojenie-8-technical-specification.pdf)Prilojenie-8-technical-specification.pdfПриложение 8136 kB27.02.201927.02.2019
Download this file (espd-request.xml)espd-request.xmlXML158 kB27.02.201927.02.2019
Download this file (espd-request.pdf)espd-request.pdfЕЕДОП96 kB27.02.201927.02.2019
Download this file (обявление.pdf)обявление.pdfОбявление 1322 kB25.02.201925.02.2019
Download this file (Reshenie otkrivane.pdf)Reshenie otkrivane.pdfРешение за откриване758 kB25.02.201925.02.2019

Последно обновяване: Вторник, 28 Май 2019 08:44