Печат

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на урологична система за лазерна литотрипсия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД”

Идентиф. номер 2018-03 Дата 19.02.2018
Заглавие „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на урологична система за лазерна литотрипсия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД” Последна промяна 23.05.2018
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП
Статус затворена Номер в РОПРазяснения

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на урологична  система за лазерна литотрипсия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с направено искане за разяснение по документацията за участие в открита процедура  за възлагане  на  обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на урологична  система за лазерна литотрипсия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД”,  в срок и на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП излагам следното разяснение:

1.                  Съгласно техническата спецификация, т. 10 „Апарата да притежава въздушно охлаждане“

Въпрос: Възможно ли е да се оферира апарат с по-съвременно въздушно охлаждане (въздушно-водно), което осигурява по-надеждна работа на апарата?

Отговор: Възложителят е поставил единствено изискването апарата да не разчита на постоянен външен воден контур. Въздушно охлаждане с вътрешен воден контур, каквото е въздушно-водното, е напълно допустимо при офериране на апарат по тази процедура.  

 

2.                  Съгласно техническата спецификация, т. 13 „Вълноводи - да са за многократна употреба, SMA905 конектор, минимален размер 200 µm. Максимален размер 1000 µm(вътрешен размер на влакното), без контрол на броя на ползванията“

Въпрос: Моля да уточните какво имате предвид под „Вълноводи - да са за многократна употреба ………, без контрол на броя на ползванията“?

Отговор: Възложителят има предвид лимита на използване на  един многократен вълновод да е от физическото изчерпване на неговата дължина, а не от броя на използванията, работни часове и/или преминала оптична енергия.  

 

ИЗП. ДИРЕКТОР:……………………..

                                                                           /д-р Иван Стоянов/

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедураза възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на урологична  система за лазерна литотрипсия за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД , обявява, че ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на 29.05.2018 г. /вторник/, от 10:00 часа, в гр. Русе, сградата на УМБАЛ „Канев“ АД, кабинет № 8 /главна медицинска сестра/.

Отварянето на ценовите предложения се извършва публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата на УМБАЛ „Канев“ АД.

Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Lightisistems.pdf)Lightisistems.pdfОбявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)292 kB15.03.201915.03.2019
Download this file (2496.pdf)2496.pdfДоговор за доставка6553 kB13.07.201813.07.2018
Download this file (Obqvl_vazloj_porachka_urologiq.pdf)Obqvl_vazloj_porachka_urologiq.pdfОбявление за възложена поръчка1866 kB13.07.201813.07.2018
Download this file (Resh_klasirane_Urologiy.PDF)Resh_klasirane_Urologiy.PDFРешение за класиране577 kB29.05.201829.05.2018
Download this file (Doklad_3_Urologiy.PDF)Doklad_3_Urologiy.PDFДоклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП3947 kB29.05.201829.05.2018
Download this file (Protokol_3_Urologiy.PDF)Protokol_3_Urologiy.PDFПротокол 3 Отваряне на ценови предложения587 kB29.05.201829.05.2018
Download this file (Protokol_2_Urologiy.PDF)Protokol_2_Urologiy.PDFПротокол 2 1223 kB29.05.201829.05.2018
Download this file (Suobshtenie_cenovi_oferti_.doc)Suobshtenie_cenovi_oferti_.docСъобщение отваряне на ценови предложения27 kB23.05.201823.05.2018
Download this file (Protokol_1_Urologiy.PDF)Protokol_1_Urologiy.PDFПротокол 13278 kB18.04.201818.04.2018
Download this file (Razysnenie__1.PDF)Razysnenie__1.PDFРазяснение600 kB08.03.201808.03.2018
Download this file (ЕЕДОП - Приложение 1.doc)ЕЕДОП - Приложение 1.docЕЕДОП - Приложение 1197 kB21.02.201821.02.2018
Download this file (documentacia medicinska aparatura-urologiq.doc)documentacia medicinska aparatura-urologiq.docДокументация315 kB21.02.201821.02.2018
Download this file (Obyvlenie_poruchka_Urologiy.PDF)Obyvlenie_poruchka_Urologiy.PDFОбявление за поръчка938 kB21.02.201821.02.2018
Download this file (Reshenie_otkrivane_Urologiy.PDF)Reshenie_otkrivane_Urologiy.PDFРешение за откриване на процедура507 kB21.02.201821.02.2018

Последно обновяване: Сряда, 23 Май 2018 14:20