Печат

ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ, РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ И РЕАКТИВИ, ТЕРМОГРАФИЧНА ХАРТИЯ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Идентиф. номер 2015-14 Дата 10.12.2015
Заглавие ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ, РЕНТГЕНОВИ ФИЛМИ И РЕАКТИВИ, ТЕРМОГРАФИЧНА ХАРТИЯ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ Последна промяна 23.08.2017
Вид Открита процедура по ЗОП Номер в АОП 00298-2015-0009
Статус възложена Номер в РОП 701853


Уведомления

Във връзка с Решение № 591/05.08.2016г. за отмяна на Решение № 548/22.07.2016г. по открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия", с възложител МБАЛ - Русе АД, Ви уведомявам за следното:

При повторното разглеждане на документацията и извършеното ново класиране по обособена позиция № 12, комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти при МБАЛ - Русе АД установи, че по обособена позиция № 12 има оферти, при които най-ниската цена  се предлага в две оферти (еднаква най-ниска цена) както следва:

 12.2.1 – Дезинфекция на ръце: Сапун с дезинфекционно действие, с дозатор -  Живас ООД и Хигиенно-Медицинска Индустрия ЕООД

На основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.), с цел определяне на изпълнител между две оферти, класирани на първо място по една номенклатурна единица, комисията взе решение да проведе жребий за определяне на изпълнител.

Комисията реши жребият да се проведе на 12.08.2016 г. в 10:00 часа, в град Русе, сградата на МБАЛ – Русе АД, ул. Независимост № 2, кабинет № 8  (главна медицинска сестра) – административна сграда


Във връзка с Решение № 591/05.08.2016г. за отмяна на Решение № 548/22.07.2016г. по открита процедура по ЗОП с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия", с възложител МБАЛ - Русе АД, Ви уведомявам за следното:

 

При повторното разглеждане на документацията и извършеното ново класиране по обособена позиция № 12, комисията за разглеждане, оценка и класиране на представените оферти при МБАЛ - Русе АД установи, че по обособена позиция № 12 има оферти, при които най-ниската цена се предлага в две оферти (еднаква най-ниска цена) както следва:

 

 12.11.1 – Дезинфектанти за санитарни възли и отпадни води, секрети и екскрети на база на хлор – таблети - Еколаб ЕООД и Хигиенно-Медицинска Индустрия ЕООД

 

На основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП (отм.), с цел определяне на изпълнител между две оферти, класирани на първо място по една номенклатурна единица, комисията взе решение да проведе жребий за определяне на изпълнител.

 

Комисията реши жребият да се проведе на 30.08.2016 г. в 10:00 часа, в град Русе, сградата на МБАЛ – Русе АД, ул. Независимост № 2, кабинет № 8  (главна медицинска сестра) – административна сграда

Отваряне на ценови оферти

Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и други медицински изделия", обявява, че ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на 30.06.2016 г. /четвъртък/, в 10:00 часа, в град Русе, сградата на „МБАЛ – Русе” АД – кабинет № 8 (административна сграда) - при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП (отм.).
Отварянето на ценовите оферти се извършва публично и на него могат на присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на „МБАЛ – Русе” АД.
Документи за изтегляне:
ФайлОписаниеРазмерДобавенПоследна промяна
Download this file (Хигиенно-Медицинска индустрия.pdf)Хигиенно-медицинска индустрия ЕООД Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 271 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Софарма-Трейдинг-хирургични конци.pdf)„Софарма Трейдинг“ АДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка „Софарма Трейдинг“ АД260 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Соломед.pdf)„Соломед“ ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка268 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (РСР.pdf)РСР ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка РСР263 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Ридаком.pdf)РидакомИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Ридаком262 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Перфект Медика.pdf)„Перфект Медика“ ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Перфект Медика268 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (МТИ.pdf)„Медицинска Техника инженеринг“ ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка МТИ 265 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Лабекс.pdf)Лабекс ИнженерингИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Лабекс Инженеринг 258 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Контакт Медикъл - хирургични конци.pdf)КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД256 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Kardio Medikal-hirurgichni konci.pdf)Кардио Медикал Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Кардио Медикал259 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Istlink.pdf)„Истлинк България“ ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Истлинк259 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Inter Biznes 91.pdf)ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Интер Бизнес 91 ЕООД262 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Елит Медикал.pdf)Елит МедикалИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Елит Медикал257 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (B.Braunhirurg.pdf)„Б.Браун Медикал“ ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Б.Браун Медикал ЕООД 257 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Buvmar.pdf)Булмар МЛ ООД Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Булмар МЛ ООД 263 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Antisel.pdf)Антисел България ООД Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Антисел България ООД 257 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Aleks 01.pdf)Алекс 01 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка Алекс 01263 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Akvahim_hirurgichni.pdf)„Аквахим“ АДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Аквахим АД266 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Agarta CM.pdf)“Агарта- ЦМ” ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Агарта ЦМ ЕООД267 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Vega Medikal.pdf)Вега Медикал ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Вега Медикал ЕООД266 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Jivas.pdf)Живас ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Живас ООД271 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Gamidor.pdf)Гамидор България ООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Гамидор266 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Ekolab.pdf)Еколаб ЕООДИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Еколаб ЕООД266 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Bul Bio.pdf)Бул Био - НЦЗПБИнформация за изпълнението на договор за обществена поръчка Бул Био - НЦЗПБ270 kB30.10.201830.10.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Solomed.PDF)Inf_izp_dog_Solomed.PDFИнформация за изпълнен договор Соломед1279 kB18.05.201818.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Elpak_Lizing.PDF)Inf_izp_dog_Elpak_Lizing.PDFИнформация за изпълнен договор Елпак-Лизинг1276 kB18.05.201818.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Surdjimed.PDF)Inf_izp_dog_Surdjimed.PDFИнформация за изпълнен договор Сърджимед1145 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Meditreid.PDF)Inf_izp_dog_Meditreid.PDFИнформация за изпълнен договор Медитрейд1142 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Liveda_Med.PDF)Inf_izp_dog_Liveda_Med.PDFИнформация за изпълнен договор Ливеда Мед1144 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Drager.PDF)Inf_izp_dog_Drager.PDFИнформация за изпълнен договор Дрегер1153 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Blagi.PDF)Inf_izp_dog_Blagi.PDFИнформация за изпълнен договор Благи1151 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Biomedica.PDF)Inf_izp_dog_Biomedica.PDFИнформация за изпълнен договор Биомедика1126 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Avtorent.PDF)Inf_izp_dog_Avtorent.PDFИнформация за изпълнен договор Авторент1140 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_AVL_.PDF)Inf_izp_dog_AVL_.PDFИнформация за изпълнен договор АВЛ1134 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Art_TransІ.PDF)Inf_izp_dog_Art_TransІ.PDFИнформация за изпълнен договор Арт Транс1146 kB15.05.201815.05.2018
Download this file (Inf_izp_dog_GUS.PDF)Inf_izp_dog_GUS.PDFИнформация за изпълнен договор ГЮС ООД1128 kB19.03.201819.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Medconsulting.PDF)Inf_izp_dog_Medconsulting.PDFИнформация за изпълнен договор Медконсултинг ООД1104 kB19.03.201819.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Diamed.PDF)Inf_izp_dog_Diamed.PDFИнформация за изпълнен договор Диамед ООД1115 kB19.03.201819.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Vakpak_Medical_.PDF)Inf_izp_dog_Vakpak_Medical_.PDFИнформация за изпълнен договор Вакпак Медикал ООД349 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Vakpak_Medical.PDF)Inf_izp_dog_Vakpak_Medical.PDFИнформация за изпълнен договор Вакпак Медикал ООД348 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Sofarma.PDF)Inf_izp_dog_Sofarma.PDFИнформация за изпълнен договор Софарма Трейдинг АД348 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Novimed.PDF)Inf_izp_dog_Novimed.PDFИнформация за изпълнен договор Новимед ЕООД348 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_MTI.PDF)Inf_izp_dog_MTI.PDFИнформация за изпълнен договор МТИ ООД344 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Mediteh.PDF)Inf_izp_dog_Mediteh.PDFИнформация за изпълнен договор Медитех ООД352 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Medilon.PDF)Inf_izp_dog_Medilon.PDFИнформация за изпълнен договор Медилон ЕООД351 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Ecos Medica.PDF)Inf_izp_dog_Ecos Medica.PDFИнформация за изпълнен договор Екос Медика ООД346 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (Inf_izp_dog_Dezinfectanti.PDF)Inf_izp_dog_Dezinfectanti.PDFИнформация за изпълнен договор Дезинфектанти ЕООД352 kB06.03.201806.03.2018
Download this file (1853.pdf)1853.pdfДОГОВОР СОЛОМЕД ЕООД1642 kB30.11.201630.11.2016
Download this file (1844.pdf)1844.pdfДОГОВОР ЕКОС МЕДИКА ООД1645 kB30.11.201630.11.2016
Download this file (1837.pdf)1837.pdfДОГОВОР АЛЕКС 01 ЕООД1793 kB21.11.201621.11.2016
Download this file (1833.pdf)1833.pdfДОГОВОР ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД2158 kB21.11.201621.11.2016
Download this file (1807.pdf)1807.pdfДОГОВОР ГЮС ООД1925 kB21.11.201621.11.2016
Download this file (1796.pdf)1796.pdfДОГОВОР ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД1924 kB21.11.201621.11.2016
Download this file (2015-14 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdf)2015-14 - vyrnati_garancii_m.10.2016.pdfИнформация за върнати гаранции217 kB20.11.201620.11.2016
Download this file (1831.pdf)1831.pdfДОГОВОР ДИАМЕД ООД1627 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1823.pdf)1823.pdfДОГОВОР АВЛ СОФИЯ ЕООД2892 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1820.pdf)1820.pdfДОГОВОР ЖИВАС ООД1770 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1818.pdf)1818.pdfДОГОВОР ЛАБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД3618 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1814.pdf)1814.pdfДОГОВОР МЕДКОНСУЛТИНГ ООД2440 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1812.pdf)1812.pdfДОГОВОР АРТ ТРАНС МЕДИКА ООД1641 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1811.pdf)1811.pdfДОГОВОР ДЕЗИНФЕНКТАНТИ ООД1676 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (1806.pdf)1806.pdfДОГОВОР СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД2739 kB18.11.201618.11.2016
Download this file (dog_1800.pdf)dog_1800.pdfДОГОВОР СОЛОМЕД ЕООД2251 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (dog_1797.pdf)dog_1797.pdfДОГОВОР БИКОМЕД ООД2499 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (dog_1793.pdf)dog_1793.pdfДОГОВОР ЛИВЕДА МЕД - 2000 ООД1736 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1840.pdf)1840.pdfДОГОВОР БУЛ БИО-НЦЗПБ ЕООД2504 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1839.pdf)1839.pdfДОГОВОР БИКОМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД1762 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1838.pdf)1838.pdfДОГОВОР ЕКОЛАБ ЕООД1769 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1836.pdf)1836.pdfДОГОВОР Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД2573 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1835.pdf)1835.pdfДОГОВОР РИДАКОМ ЕООД2449 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1832.pdf)1832.pdfДОГОВОР КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД1827 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1826.pdf)1826.pdfДОГОВОР ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД1798 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1825.pdf)1825.pdfДОГОВОР МЕДИЛОН ЕООД1827 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1824.pdf)1824.pdfДОГОВОР АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД1716 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1822.pdf)1822.pdfДОГОВОР БЛАГИ ООД1782 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1821.pdf)1821.pdfДОГОВОР КАРДИО МЕДИКАЛ ЕООД1666 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1819.pdf)1819.pdfДОГОВОР МЕДИТЕХ ООД2027 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1799.pdf)1799.pdfДОГОВОР ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД1726 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1801.pdf)1801.pdfДОГОВОР АГАРТА ЦМ ЕООД2398 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1802.pdf)1802.pdfДОГОВОР ВАКПАК МЕДИКАЛ ООД2054 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1803.pdf)1803.pdfДОГОВОР РСР ЕООД2196 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1804.pdf)1804.pdfДОГОВОР АКВАХИМ АД6254 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1805.pdf)1805.pdfДОГОВОР ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД2609 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1808.pdf)1808.pdfДОГОВОР МТИ ООД3129 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1809.pdf)1809.pdfДОГОВОР ХМИ ЕООД1760 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1810.pdf)1810.pdfДОГОВОР БУЛМАР МЛ ООД2453 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1813.pdf)1813.pdfДОГОВОР НОВИМЕД ЕООД2533 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1815.pdf)1815.pdfДОГОВОР ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД2088 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1816.pdf)1816.pdfДОГОВОР ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД2070 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (1817.pdf)1817.pdfДОГОВОР МЕДИТРЕЙД ЕООД2479 kB17.11.201617.11.2016
Download this file (Reshenie_klasirane_uchastnik_3.pdf)Reshenie_klasirane_uchastnik_3.pdfРешение за класиране по Обособена позиция № 1118 kB07.11.201607.11.2016
Download this file (Reshenie.pdf)Reshenie.pdfРешение за Обособена позиция №14497 kB21.10.201621.10.2016
Download this file (Приложение № 12-1.pdf)Приложение № 12-1.pdfПриложение №12-1 към Решение за класиране 22263 kB31.08.201631.08.2016
Download this file (Приложение № 4-1.pdf)Приложение № 4-1.pdfПриложение №4-1 към Решение за класиране 27231 kB31.08.201631.08.2016
Download this file (Reshenie_klasirane_2.pdf)Reshenie_klasirane_2.pdfРешение за класиране 2359 kB31.08.201631.08.2016
Download this file (Protokol 5_med_izdelia.pdf)Protokol 5_med_izdelia.pdfПротокол 52057 kB31.08.201631.08.2016
Download this file (Reshenie_otmqna_121_al.8_ZOP.pdf)Reshenie_otmqna_121_al.8_ZOP.pdfРешение за отмяна146 kB05.08.201605.08.2016
Download this file (prilojenie_3_part_2.pdf)prilojenie_3_part_2.pdfПриложение №3 към Решение за класиране - част 26003 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (prilojenie_3_part_1.pdf)prilojenie_3_part_1.pdfПриложение №3 към Решение за класиране - част 16212 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (prilojenie_1.pdf)prilojenie_1.pdfПриложение №1 към Решение за класиране7289 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 12 – класиране по обособена позиция 12.pdf)Приложение № 12 – класиране по обособена позиция 12.pdfПриложение №12 към Решение за класиране6375 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 2 – класиране по обособена позиция 2.pdf)Приложение № 2 – класиране по обособена позиция 2.pdfПриложение №2 към Решение за класиране6871 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 4 – класиране по обособена позиция 4.pdf)Приложение № 4 – класиране по обособена позиция 4.pdfПриложение №4 към Решение за класиране7171 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 5 – класиране по обособена позиция 5.pdf)Приложение № 5 – класиране по обособена позиция 5.pdfПриложение №5 към Решение за класиране708 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 6 – класиране по обособена позиция 6.pdf)Приложение № 6 – класиране по обособена позиция 6.pdfПриложение №6 към Решение за класиране6660 kB27.07.201627.07.2016
Download this file (Приложение № 7 – класиране по обособена позиция 7.pdf)Приложение № 7 – класиране по обособена позиция 7.pdfПриложение №7 към Решение за класиране1349 kB26.07.201626.07.2016
Download this file (Приложение № 8– класиране по обособена позиция 8.pdf)Приложение № 8– класиране по обособена позиция 8.pdfПриложение №8 към Решение за класиране456 kB26.07.201626.07.2016
Download this file (Приложение № 9 – класиране по обособена позиция 9.pdf)Приложение № 9 – класиране по обособена позиция 9.pdfПриложение №9 към Решение за класиране2839 kB26.07.201626.07.2016
Download this file (Приложение № 10 – класиране по обособена позиция 10.pdf)Приложение № 10 – класиране по обособена позиция 10.pdfПриложение №10 към Решение за класиране2861 kB26.07.201626.07.2016
Download this file (Приложение № 11 – класиране по обособена позиция 11.pdf)Приложение № 11 – класиране по обособена позиция 11.pdfПриложение №11 към Решение за класиране2815 kB26.07.201626.07.2016
Download this file (Reshenie_klasirane_med_izd.pdf)Reshenie_klasirane_med_izd.pdfРешение за класиране268 kB25.07.201625.07.2016
Download this file (Protokol_4_med_izdelia.pdf)Protokol_4_med_izdelia.pdfПротокол 43729 kB25.07.201625.07.2016
Download this file (Protokol_3_med_izdelia.pdf)Protokol_3_med_izdelia.pdfПротокол 32323 kB27.06.201627.06.2016
Download this file (Protokol_2_lekarstva .pdf)Protokol_2_lekarstva .pdfПротокол 21699 kB10.06.201610.06.2016
Download this file (Protokol_1_med_izdelia.pdf)Protokol_1_med_izdelia.pdfПротокол 15092 kB18.04.201618.04.2016
Download this file (Razqsnenie_med_izdelia_1.PDF)Razqsnenie_med_izdelia.pdfРазяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП124 kB15.02.201615.02.2016
Download this file (Otgovor_zapitvane_3.pdf)Razqsnenie_med_izdeliaПисмено разяснение по чл. 29, ал. 2 от ЗОП130 kB22.01.201622.01.2016
Download this file (Razqsnenie_uchastnici.pdf)Razqsnenie_uchastnici.pdfОтговор на въпроси от участници.161 kB07.01.201607.01.2016
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_sled_promqna.xls)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_sled_promqna.xls 906 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie_sled_promqna.xls)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie_sled_promqna.xls 675 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif_sled promqna.xls)Pilojenie_18_Tehn_specif_sled promqna.xls 825 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 36_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 36_sled_promqna 96 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 35_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 35_sled_promqna 93 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 34_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 34_sled_promqna 110 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 33_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 33_sled_promqna 95 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie TABLICA 32_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie TABLICA 32_sled_promqna 93 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie TABLICA 31_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie TABLICA 31_sled_promqna 93 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 30_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie_TABLICA 30_sled_promqna 152 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 29_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 29_sled_promqna 82 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 28_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 28_sled_promqna 178 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 27_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 27_sled_promqna 109 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 26_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 26_sled_promqna 104 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 25_sled_promqna.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 25_sled_promqna 138 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 24_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 24_sled_promqna 93 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 23_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 23_sled_promqna 92 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 22_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 22_sled_promqna 105 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 21_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 21_sled_promqna 91 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 20_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 20_sled_promqna 92 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 19_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 19_sled_promqna 91 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 18_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 18_sled_promqna 144 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 17_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 17_sled_promqna 78 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 16_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 16_sled_promqna 153 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 15_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 15_sled_promqna 112 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 14_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 14_sled_promqna 100 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 13_sled_promqna.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 13_sled_promqna 121 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 12_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 12_sled_promqna 94 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 11_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 11_sled_promqna 94 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 10_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 10_sled_promqna 112 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 9_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 9_sled_promqna 95 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 8_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 8_sled_promqna 94 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 7_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 7_sled_promqna 86 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 6_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 6_sled_promqna 169 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 5_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 5_sled_promqna 77 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 4_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 4_sled_promqna 78 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 3_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 3_sled_promqna 124 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 2_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 2_sled_promqna 68 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 1_sled_promqna.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 1_sled_promqna 702 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Dokumentaciq med_izdelia-sled-promqna.doc)Dokumentacia_sled_promqna 561 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Reshenie_promqna_AOP.pdf)Reshenie_promqna_AOP 145 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (Reshenie_promqna.pdf)Reshenie_promqna 242 kB28.12.201528.12.2015
Download this file (3. Reshenie_AOP-1.pdf)3. Reshenie_AOP-1.pdf 211 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (1. Dokumentaciq_med_izdeliq-1.pdf)1. Dokumentaciq_med_izdeliq-1.pdf 2198 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (2. Reshenie.pdf)2. Reshenie.pdf 240 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (4. Obiavlenie[1].pdf)4. Obiavlenie[1].pdf 892 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Dokumentaciq_med_izdelia-MBAL-Ruse_2015.doc)Dokumentaciq_med_izdelia-MBAL-Ruse_2015.doc 548 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie (1).xls)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie (1).xls 908 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie (1).xls)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie (1).xls 675 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif.xls)Pilojenie_18_Tehn_specif.xls 796 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 36.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 36.pdf 96 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 35.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 35.pdf 93 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 34.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 34.pdf 110 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 33.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 33.pdf 95 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 32.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 32.pdf 93 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 31.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 31.pdf 93 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 30.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 30.pdf 152 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 29.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 29.pdf 82 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 28.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 28.pdf 178 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 27.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 27.pdf 109 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 26.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 26.pdf 104 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 25.pdf)Pilojenie_20_Cenovo_predlojenie- TABLICA 25.pdf 138 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 24.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 24.pdf 93 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 23.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 23.pdf 92 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 22.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 22.pdf 105 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 21.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 21.pdf 91 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 20.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 20.pdf 92 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 19.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 19.pdf 91 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 18.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 18.pdf 144 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 17.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 17.pdf 78 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 16.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 16.pdf 153 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 15.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 15.pdf 112 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 14.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 14.pdf 100 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 13.pdf)Pilojenie_19_Tehn_predlojenie, TABLICA 13.pdf 121 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 12.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 12.pdf 94 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 11.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 11.pdf 94 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 10.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 10.pdf 112 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 9.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 9.pdf 95 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 8.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 8.pdf 94 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 7.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 7.pdf 86 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 6.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 6.pdf 169 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 5.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 5.pdf 77 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 4.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 4.pdf 78 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 3.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 3.pdf 124 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 2.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 2.pdf 68 kB11.12.201511.12.2015
Download this file (Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 1.pdf)Pilojenie_18_Tehn_specif- TABLICA 1.pdf 134 kB11.12.201511.12.2015

Последно обновяване: Сряда, 23 Август 2017 12:50